Pompy zatapialne Drine TM

 

wilo1 WILO Pompy zatapialne Drain TM 1 
 

 Główne zastosowania: 

  • Studzienki ściekowe i odwadniające
  • Przepompownie ścieków
  • Budownictwo mieszkaniowe
  • Osuszanie terenów zalanych
  • Irygacja w sadach i ogrodach
  • Osuszanie wykopów i rowów

 

Parametr Jednostka Wartość
Wydajność  m³/h od 0,2 do 14,2
Wysokość podnoszenia mH2O do 10
Temperatura cieczy °C do 40
Dopuszczalna głębokość zanurzenia  m 10
Średnica zanieczyszczeń  mm 10