IL

 

IL 
 

Główne zastosowania: 

  • tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierających substancji powodujących abrazję
  • w instalacjach grzewczych, wody zimnej i chłodniczych

 

Parametr Jednostka Wartość
Wydajność max. typoszereg, Q m3/h 640
Maksymalna wysokość podnoszenia, H m 65
Temperatura cieczy, T °C -20 do +140
Maksymalna ciśnienie układowe, p bar 16

 

 

  • Żeliwo szare EN-GJL-250