HELIX-V

 

HELIX V 
 

Główne zastosowania: 

Tłoczenie wody zanieczyszczonej z ciałami stałymi o max. Ø10 mm w następujących przypadkach:

 • nawadnianie, myjnie
 • uzdatnianie wody
 • systemy przeciw pożarowe
 • podwyższanie ciśnienia
 • cyrkulacja wody gorącej i chłodzącej
 • zaopatrzenia w wodę

Parametr Jednostka Wartość
Maksymalna wydajność, Q m3/h 80
Maksymalna wysokość podnoszenia, H m 280
Temperatura cieczy, T °C -30 ÷ +120
Maksymalna ciśnienie robocze, p bar 16/25/30

 

 • normalnie zasysająca
 • wysokosprawna
 • wielostopniowa
 • wysokociśnieniowa
 • pionowa pompa wirowa
 • z króćcami Inline