Pompa głębinowa – jak ją zawiesić?

Pompa głębinowa to urządzenie, dzięki któremu możemy pozyskiwać wodę pitną z wierconych ujęć głębinowych, pobierać ją ze studni kopanych i zbiorników wodnych (przy zastosowaniu płaszcza chłodzącego) czy chociażby wspomóc prawidłowe funkcjonowanie sieci wodociągowych. Bardzo istotną rolę pompy głębinowe odgrywają przy odwadnianiu kopalni, odkrywek węgla brunatnego oraz przy budowie infrastruktury podziemnej np. parkingów podziemnych i tuneli. Nic więc dziwnego, iż tak istotna technologia jest ciągle rozwijana, a pytania na temat odpowiedniego montażu oraz instalacji są zadawane ekspertom na każdym kroku.

Jak zawiesić pompę głębinową oraz ile od dna powinna się ona znajdować?

Dwoma najważniejszymi zagadnieniami, oprócz wyboru odpowiedniego urządzenia, z którymi zmagają się osoby za to odpowiedzialne, to sposób zawieszenia pompy głębinowej oraz jej odległość od dna. Sam montaż zależny jest nie tylko od wybranego wariantu urządzenia, lecz również odpowiedniego zaplanowania całego procesu „zapuszczenia pompy”, posiadanych umiejętności osoby odpowiedzialnej za instalację oraz przygotowaniu odpowiednich zabezpieczeń. Pompę głębinową montuje się zwykle w położeniu pionowym. Jeśli zachodzi potrzeba pracy urządzenia w pozycji poziomej, upewnij się, czy wybrany model pompy może w owej pozycji poprawnie działać.

W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na dobre chłodzenie urządzenia, które jest zależne od uzyskania minimalnej prędkości wymaganej (wartość ta podana w m/s jest widoczna na tablice znamionowej urządzenia) przez producenta silnika a wynikającej z typu zastosowanego w nim uzwojenia (STANDART lub HT). Bardzo ważną czynnością jest też zabezpieczenie przewodu zasilającego przed zerwaniem. Można to osiągnąć poprzez przymocowanie kabla do rury tłocznej plastikowymi opaskami. Przygotuj również dobrej jakości linę stalową, którą przymocujesz do głowicy ochronnej. Niezbędny będzie także zawór zwrotny, który będzie chronił łożyska oporowe silnika przed nadmiernym uderzeniem zwrotnym słupa wody znajdującej się nad naszym urządzeniem w przypadku nagłego jego wyłączenia. Jeśli chodzi o odległość pompy głębinowej od dna studni, warto jest podążać za zaleceniami producenta, ponieważ każde urządzenie posiada indywidualne wytyczne, których należy przestrzegać. Pamiętajmy jednak, iż nie może ona być mniejsza niż trzydzieści centymetrów, w przeciwnym razie, szczególnie w przypadku korzystania ze studni wierconych w gruntach p, razem w wodą otrzymalibyśmy wszelkie zanieczyszczenia zbierające się na jej dnie.

Jeśli pojawiłyby się jakiekolwiek pytania na temat działania opisywanych elementów użytkowych lub naszych usług, serdecznie zachęcamy do kontaktu.