CEA

 

CEA 
 

 Główne zastosowania: 

 • Zaopatrzenie w wodę
 • Nawadnianie
 • Cyrkulacja wody zimnej, gorącej oraz w układach klimatyzacyjnych
 • Odwrócona osmoza (gdy stosowana jest woda demineralizowana)
 • Wody termalne
 • Dozowanie chloru w basenach pływackich

 

Parametr Jednostka Wartość
Maksymalna wydajność, Q m3/h 31
Maksymalna wysokość podnoszenia, H m 30
Temperatura cieczy °C -10 ÷ +110
Maksymalna ciśnienie robocze bar 8

 

 

 • Odśrodkowe pompy z pojedynczym wirnikiem, montowane bezpośrednio na wale silnika, z osiowym zasysaniem i króćcem tłocznym prostopadle ustawionym do osi pompy.
 • Zwarta konstrukcja, z pompą sprzęgniętą bezpośrednio z silnikiem; specjalne prze-dłużenie wału silnika, wspólnie z pompą jest ułożyskowane na łożyskach kulkowych.
 • Konstrukcja typu „back pull out” umożliwiająca wymianę części zamiennych, bez konieczności demontażu korpusu pompy z rurociągu.
 • Gwintowane króćce ssawne i tłoczne (Rp ISO 7).
 • Wirnik zamknięty wykonany ze stali nie-rdzewnej AISI 304 (AISI 316 dla wersji N).
 • Uszczelnienie mechaniczne z pierścieniami ceramika/grafit, elastomery NBR, (EPDM dla wersji N), inne części wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 (AISI 316 dla wersji N). Wymiary montażowe zgodne z EN 12756 (dawne DIN 24960) i ISO 3069.O-ringi wykonane z NBR (EPDM dla wersji N).
 • Stopa montażowa mocowana do korpusu