Pompy VASCO

 

VASCO VAriable Speed COntroller 1 (1) 
 

Zastosowanie: 

Regulator prędkości VASCO jest urządzeniem przeznaczonym do kontroli i zabezpieczenia systemów pompowania, którego działanie opiera się na zmianie częstotliwości zasilania pompy. Może być stosowany zarówno w nowych jak i starych instalacjach, zapewniając:

  • oszczędność energii i kosztów eksploatacji
  • uproszczenie instalacji i zmniejszenie kosztów urządzenia
  • przedłużenie żywotności instalacji
  • większą niezawodność

 

Regulator prędkości VASCO, połączony z jakąkolwiek pompą dostępną w handlu, steruje jej pracą, w celu utrzymania na stałym poziomie określonej wielkości fizycznej (ciśnienia, ciśnienia zwrotnego, natężenia przepływu, temperatury, itp.) przy zmianie warunków użytkowania. Dzięki temu pompa lub zespół pomp jest uruchamiany tylko wtedy, gdy jest to konieczne i na czas niezbędny, zapobiegając tym samym niepotrzebnym stratom energii i przedłużając okres eksploatacyjny instalacji.

Regulator prędkości VASCO zapewnia:

  • ochronę silnika przed przeciążeniami i pracą na sucho
  • łagodny start i wyłączenie silnika (soft start i soft stop) ze zwiększeniem żywotności systemu i ograniczeniem szczytowego poboru mocy
  • wskazanie poboru prądu i napięcia zasilania
  • rejestrację godzin działania i zależnie od tego - wykrywanie błędów i uszkodzeń układu sterowanie dwiema innymi pompami o stałej prędkości (Direct On Line)
  • połączenie z innymi regulatorami VASCO, w celu realizacji działania kombinowanego ( do 8 falowników oraz 1 lub 2 pompy z silnikami DOL).

Odpowiednie filtry indukcyjne (opcjonalne) umożliwiają obniżenie za pomocą regulatora prędkości VASCO niebezpiecznych przepięć powstających w bardzo długich przewodach i sprawiają, że regulatory VASCO są optymalnymi urządzeniami również do sterownia i kontroli pomp zatapialnych.-głębinowych