» Pompy głębinowe 4HS

TYP: 4HS

NASTEC

SPECYFIKACJA:

Regulator prędkości VASCO jest urządzeniem przeznaczonym do kontroli i zabezpieczenia systemów pompowania, którego działanie opiera się na zmianie częstotliwości zasilania pompy. Może być stosowany zarówno w nowych jak i starych instalacjach, zapewniając: oszczędności energii i kosztów eksploatacji, uproszczenie i co za tym idzie - zmniejszenie kosztów instalacji, przedłużenie żywotności pracujących urządzeń oraz większą ich niezawodność
Regulator VASCO, połączony z jakąkolwiek pompą dostępną w handlu, steruje jej pracą, w celu utrzymania na stałym poziomie określonej wielkości fizycznej (ciśnienia, ciśnienia zwrotnego, natężenia przepływu, temperatury, itp..) przy zmianie warunków użytkowania. Dzięki temu pompa lub zespół pomp jest uruchamiany tylko wtedy, gdy jest to konieczne i na czas niezbędny, zapobiegając tym samym niepotrzebnym stratom energii i przedłużając okres eksploatacyjny instalacji.
Równocześnie regulator prędkości VASCO zapewnia: ochronę silnika przed przeciążeniami i pracą na sucho, łagodny start i wyłączenie silnika (soft start i soft stop), zwiększenie żywotności systemu i ograniczenie szczytowego poboru mocy, wskazanie poboru prądu i napięcia zasilania, rejestrację godzin działania i zależnie od tego wykrywanie błędów i uszkodzonego układu sterowanie dwiema innymi pompami o stałej prędkości (Direct On Line) połączenie z innymi regulatorami VASCO, w celu realizacji działania kombinowanego.
Odpowiednie filtry indukcyjne (opcjonalne) umożliwiają obniżenie za pomocą regulatora prędkości VASCO niebezpiecznych przepięć powstających w bardzo długich przewodach i sprawiają, że regulatory VASCO są optymalnymi urządzeniami również do sterowania i kontroli pomp zatapialnych.

Kontakt

Pompy

Biuro i magazyn główny firmy mieści się w pólnocno-wschodniej części Poznania przy ulicy Wrzesińskiej 24 (pomiędzy rondem Śródka a Cmentarzem Miłostowo) - dojazd ulicą Warszawską i Krańcową.

© 2014 - 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone