» ETABLOC

TYP: pompy poziome

KSB

SPECYFIKACJA:

•Wydajność: do 612 m³/h
•Wysokość podnoszenia: do 102 mH2O
•Temperatura medium: od -30 °C do 140 °C
•Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar

Pompy poziome, jednostopniowe z korpusem spiralnym w zabudowie blokowej.
Główne parametrach i wymiary zgodne z normą EN 733.
Spełniają wymagania dyrektywy 2009/ 125/ WE.
Korpus pompy:
- Dzielony promieniowo
- Korpus spiralny w niektórych wielkościach z odlewanymi stopami pompy
- Wymienialne pierścienie uszczelniające (opcjonalne przy materiale obudowy C)
Zamknięty wirnik promieniowy z zakrzywionymi łopatkami.
Wymienne tuleje wału / tuleje ochronne wału i pierścienie uszczelniające wirnik.

- Instalacje wodociągowe
- Obiegi chłodzenia
- Instalacje basenowe
- Instalacje przeciwpożarowe
- Systemy nawadniające
- Instalacje odwadniające
- Instalacje grzewcze
- Systemy klimatyzacyjne
- Deszczownie
- Instalacje wody użytkowej
- Przemysłowe systemy przesyłowe

Kontakt

Pompy

Biuro i magazyn główny firmy mieści się w pólnocno-wschodniej części Poznania przy ulicy Wrzesińskiej 24 (pomiędzy rondem Śródka a Cmentarzem Miłostowo) - dojazd ulicą Warszawską i Krańcową.

© 2014 - 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone